Video's voor 113, een organisatie voor zelfmoordpreventie

In 2016 maakte ik video's voor 113, van gesprekken met verpleegkundigen, psychologen en artsen over suïcidepreventie. In dezelfde periode schreef ik tevens artikelen voor hun vakbladen. Doel was de kijkers te voeden met (persoonlijke) informatie over hoe je nou op een goede manier aan suïcidepreventie kunt doen, als verpleegkundige, psycholoog of arts. Aan het eind van de video's werd de kijker gewezen op trainingen suïcidepreventie die 113 aanbiedt voor professionals.

De resultaten waren er naar. De video's werden naast op de website van 113, ook op Youtube geplaatst. De aanvragen voor de trainingen suïcidepreventie namen inderdaad toe. Het aantal professionals dat beter toegerust is om mensen met zelfmoordgedachten te helpen, dus ook.

Verpleegkundige Marleen Wijtkamp

Marleen over een ontmoeting met een suïcidale man in een verpleeghuis, in de tijd dat zij daar stage liep. Was zij op zulke situaties voorbereid tijdens haar studie? Hoe dacht ze over de rol van de verpleegkundige bij de behandeling van suïcidale mensen en hoe is dat nu?

Video in opdracht van 113, 2016

Verpleegkundige Marleen Wijtkamp

Marleen vertelt over een ervaring met suïcidaal gedrag van een cliënt die veel indruk op haar maakte. Was ze erop voorbereid tijdens haar studie dat zoiets zou kunnen gebeuren? Hoe ging zij ermee om?

Video in opdracht van 113, 2016

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Berrith Augustus

Berrith vertelt over ervaringen met suïcide(pogingen) van cliënten en of ze erop voorbereid was tijdens haar studie.

Video in opdracht van 113, 2016

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Berrith Augustus

Berrith vertelt over een lijst met vragen die aan een cliënt wordt gesteld bij een intake voor een mogelijke psychiatrische behandeling. Vervolgens vertelt ze hoe ze in haar werkomgeving omgaat met suïcidale cliënten.

Video in opdracht van 113, 2016

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Berrith Augustus

Berrith vertelt hoe verpleegkundigen kunnen doen aan suïcidepreventie. Wat is hierin belangrijk, zodat de cliënt zich vrij voelt om zijn verhaal te doen?

Video in opdracht van 113, 2016