Prairie

Werk- en opdrachtgevers (selectie)

Foodlog (eind)redactie, onderzoeksjournalistiek

ZonMW (wetenschapsjournalistiek)

Nieuwe Wegen GGZ en Opvang

Herstel & Participatie Midden-Holland (Stichting KernKracht, Kwintes, Parnassia Groep, Leger des Heils en GGZ Rivierduinen)

PGOsupport (onderzoeksjournalistiek)

113

TNO, waaronder TNOTime

de Psycholoog, de Psychiater, V&VN vakblad

Financieele Dagblad (onderzoeksjournalistiek/wetenschapsjournalistiek)

Volkskrant, Trouw, NRC, Parool e.a. (als ghostwriter)

InnovatieNetwerk, Habiforum, TransForum

Rathenau Instituut

SP Tweede Kamerfractie

KRO, HUMAN, IKON, NCRV, TELEAC (televisiejournalistiek, waaronder onderzoeksjournalistiek)

de Filmkrant

Mijn ervaring is dat communicatieadvies enerzijds en video's maken en schrijven anderzijds regelmatig in elkaar overlopen. Ik moet immers de context weten, waar video en tekst voor bedoeld zijn. Ik denk graag mee over hoe mijn inspanningen zo veel mogelijk communicatief effect kunnen hebben.